Blížite sa
k Vášmu
IT riešeniu

Tvorba IT riešení pre Vás na mieru

Vitajte v tíme NetSuccess

Od tohto momentu má Váš IT projekt reálne kontúry

Ďakujeme za Váš čas a úsilie pri poskytnutí prvotných informácií. Tieto dáta sú základom, na ktorom môžeme spoločne stavať. Všetko, čo pre Vás vytvoríme, bude založené na zozbieraných informáciách a našich skúsenostiach s používaním najmodernejších technológií.

Sme profesionáli, ktorí sa v IT pohybujú viac ako 
12 rokov. Preto vieme, že softvérový vývoj vyžaduje niekoľko nutných zistení, ktoré budú do celého projektu v rôznych fázach vstupovať. Tieto zistenia vyústia do kľúčovej analýzy. Tá sa stane základom Vášho projektu.

feedback

Váš názor a spätná väzba sú dôležité

Technické detaily nechajte na nás, všetko Vám preložíme do zrozumiteľných slov. Váš názor a spätná väzba však budú pre úspech veľmi dôležité. Otvorená komunikácia pomôže bezproblémovému napredovaniu.

Pravidelne budete dostávať informácie o stave, v akom sa Váš projekt nachádza. Ale aj Váš vstup do projektu je dôležitý. Status napredovania bude postupovať aj v závislosti od Vášho času. Podľa toho prispôsobíme proces tvorby, aby to bolo pre Vás čo najpohodlnejšie.


Kde sa práve spoločne nachádzame?

Proces vývoja Vášho softvérového riešenia


Čo je to vlastne tá analýza?

Tvorba analýzy k Vášmu projektu je alfou a omegou

Analýza projektu je jeho základom. Je to samostatný teoretický dokument, v ktorom dostanete presne popísaný spôsob prípravy, zvolené nástroje a výpočet technológií. Vstupné dáta sa 
v analýze zmenia na konkrétne body, ktoré budú vo finálnom projekte funkčne spracované.

Finálny projekt nie je možné vytvoriť bez komplexnej analýzy.
Vypracovanú analýzu Vášho projektu si môžete kúpiť samostatne.

Analýza projektu je samostatný dokument, ktorý sa po zakúpení stane Vašim výhradným majetkom. Nebojte sa, ak mu nebudete úplne rozumieť. Analýza používa jazyk programátorov a my Vám ho interpretujeme na osobných stretnutiach a pripomienkujúcich rokovaniach. Cenová ponuka analýzy bude závisieť od zahrnutých položiek procesu analýzy projektu.

Proces analýzy projektu:
 1. Samotné technické riešenie
 2. Sitemap + špecifikácia obsahu
 3. Základný wireframe pre každú podstránku
 4. Požadované podklady
 5. Návrh funkcionality dôležitých prvkov
 6. Výskum súčasného riešenia
 7. Spoločne stanovíme KPIs
 8. Ciele a podrobné očakávania od projektu
 9. Persóny – špecifikácia cieľovej skupiny
 10. User stories
 11. Spôsob práce + presná cena

nová webstránka I zhrnutie

Vieme, ako by sa mal správať Váš IT projekt

Ako bude vyzerať web?
 • nový názov, doména aj web
 • prezentačná webstránka – prezentovanie servisných služieb ,konkurenčné výhody, dôležité informácie o spoločnosti 
 • moderný rezervačný systém – vytvorenie moderného intuitívneho a rýchle rezervačného systém s možnosťou navoliť si servisné služby, získať odhad ceny a vybrať konkrétny dátum a čas pre servisný úkon.
 • zelená a čierna farby vychádza z aktuálne novo vytvoreného e-shopu pre klienta. Chceme sa držať týchto farieb aj pri tvorbe tejto stránky, aby sme sa zachovali jednotnosť firemného brandu.
 • minimalistický a moderný dizajn doplnený o vlastné kvalitné fotografie
O firme
 • autoservis
 • množstvo služieb a dlhoročné skúsenosti
 • cieľová skupina: Majitelia motorových vozidiel do 3.5 tony a motocyklov od 18 rokov vyššie. Súkromné a fyzické osoby

Cieľ
Vytvoriť moderný a prehľadný rezervačný systém, vytvoriť kvalitnú prezentačnú stránku pre servisné služby

Takto môže vyzerať Váš IT projekt

Moodboard

Moodboard je koláž plná nápadov a ideí, ktorá vychádza zo zozbieraných dát a určí vizuálny štýl Vášho projektu. Moodboard spolu prekonzultujeme aj z pohľadu Vašich zákazníkov.

Základ každého dobre fungujúceho IT riešenia

Analýza Vášho projektu

v cene

Poďme zistiť, kto ste a čím je Vaša značka v očiach zákazníkov

Analýza Vašej firmy a firemného prostredia

Kto ste? Aby sme dokázali vytvoriť relevantné kreatívne a funkčné riešenie, musíme dôkladne poznať Vaše zameranie, produkty a služby. Potrebujeme vedieť, prečo sa Vaša firma venuje tomuto odvetviu. Prečo by si mali zákazníci vybrať z konkurencie práve vás? Z časti ste nám už odpovedali. Ale v tejto zásadnej analýze pôjdeme ešte hlbšie.

Ako sa k tomu stavajú Vaši zákazníci?

Čo si o Vás myslia všetci ostatní? Zistíme, čo Vašim zákazníkom na súčasnom riešení vadí a čo sa im páči. S čím sa im nepracuje dobre, aký majú dojem 
z Vášho webu a z Vašej firmy ako takej. Postaví to aj vylepšené základy Vašej marketingovej aktivity.

Opierame sa o dáta

v cene
Analýza štatistík

Vyznáme sa v metrikách a štatistikách. Analyzujeme výstupy z analytických nástrojov ako je Google Analytics, heatmaps alebo recordingu správania na stránke. Je nevyhnutné, aby ste tieto nástroje mali implementované v online priestore dlhší čas, aby dáta boli relevantné a použiteľné. V inom prípade sa časovo predĺži tvorba analýzy.

v cene
Analýza podkladov

Pokiaľ už máte vypracované vlastné online riešenie, tak sa naň dôkladne pozrieme. Budeme potrebovať prístupy do systémov a vytvoríme výstupy, ktoré Vám interpretujeme. Podľa dodaných dát vieme analyzovať kvalitu, a tým pádom aj obtiažnosť riešenia. To sa odzrkadlí na cenovej náročnosti.

v cene
Prieskum konkurencie

Koho považujete za konkurenciu? Je to kriticky dôležitá časť celej analýzy. Vďaka hĺbkovému prieskumu konkurencie zistíme, čo robia konkurenti dobre a čím sa môžeme inšpirovať (nie však kopírovať). Zistíme, čoho sa vyvarovať.

+ 815 €
odporúčame
Hĺbkové rozhovory s Vašimi zákazníkmi

Formou hĺbkových rozhovorov zistíme čo Vašim klientom vyhovuje a čo im nevyhovuje. Odhalíme postoje, presvedčenia, túžby, ciele a hlbšie porozumieť, ako vnímajú Váš web a Vašu značku. Vďaka tomu budeme vedieť, aké zmeny bude treba vykonať v novom riešení. Metóda sa podobá sa na dotazník spokojnosti. Nevýhodou oproti nemu je síce väčšia časová a finančná náročnosť, ale odmenou sú o to hodnotnejšie výsledky.

Váš IT projekt bude pre ľudí. Postaráme sa o to.

+ 180 €
odporúčame
Tvorba KPIs

Dobre zvolené ciele sú polovicou úspechu. Spoločne sa pozrieme, aké ciele by nový projekt mal spĺňať. Okrem oblasti IT, sme odborníci aj na marketing. Radi Vám vytvoríme vhodné prepojene s online reklamou, aby sa Váš IT projekt ľahšie dostal do pozornosti ľudí. Výsledkom budú merateľné riešenia, ktoré budú ďalej zbierať dáta.

+ 180 €
odporúčame
Tvorba persón

Vždy budete vedieť, komu smerujete svoje aktivity. Persóny vytvoríme zo štatistík z analytických nástrojov a z prieskumov. Pomôžu nám pri hľadaní vhodných respondentov do hĺbkových rozhovorov ale aj pri tvorbe relevantného obsahu na web.

Zistíme akým tone of voice máme hovoriť, aby sme sa priblížili našej cieľovej skupine. Spoznáme jej správanie a priblížime im Vaše produkty a služby.

v cene
User journey

Potrebujete poznať, ako sa návštevník na Vašom webe správa. My to dokážeme zistiť. Urobil požadovanú akciu bez prekážok? Npr. vložila ten produkt do košíka? Prihlásil sa na odber newslettra?

Zistíme, kde sú prekážky, chyby a ako ich opraviť. Vytvoríme ideálnu cestu používateľa k Vášmu žiadanému cieľu, aby sa splnili želané KPIs. Následne túto cestu otestujeme už na vytvorenom prototype. A to všetko preto, aby sme eliminovali prekážky, ktoré môžu používateľa odradiť od uskutočnenia cieľa.


v cene

Tvoríme šikovné a pekné IT projekty

Kreatívna časť nového riešenia

Dáta premeníme na výstupy. Vďaka predchádzajúcim krokom vieme vyprodukovať súbor kreatívnych riešení pre dizajn, UX aj technické riešenia kopírujúce dizajn.

Predostrieme Vám naše základné nápady, ktoré podľa našich profesionálnyach skúseností a výstupov z analýzy, vylepšia Váš IT projekt a splnia požadované ciele a KPIs. Či sa snažíte znížiť mieru okamžitých odchodov alebo posilniť značku.

Čas, ktorý nám v tomto štádiu analýzy venujete, bude mimoriadne dôležitý. Pekné veci musia byť efektívne 
a zmysluplné. Je dôležité, aby ste mali priestor sa k nim vyjadriť. Vaše nápady a podnety sú vítané.

+ 160 €
odporúčame

Card sorting

Workshop funkcionalít.
S Vami a pre Vás.

Máme za sebou niekoľko spoločných sedení, dáta, nápady a idey. Toto všetko rozdelíme na “kartičky”, ktoré na spoločnom workshope roztriedime.

Z funkcionalít spoločne vyberieme tie, ktoré používateľ a Vaša značka skutočne potrebuje. Nie tie, ktoré sa Vám “len” páčia. Dôležité je to, aby sme používateľa na Vašom webe či e-shope nezahltili množstvom obsahu a funkcionalít, ktoré ho budú odvádzať od želanej akcie. Pomôže nám to k dosiahnutiu Vašich želaných cieľov.

Túto metódu je možné uskutočniť aj vo variácii testingu, kde kartičky dostanú testeri (reálni používatelia), ktorí spravia svoj výber.

v cene

Je štruktúra Vášho webu logická?

Site map je mapa všetkých stránok, ktoré obsahuje Váš web alebo e-shop. Ukazuje ich prepojenia a nadväznosť, čo dobre vplýva aj na SEO. Strategicky umiestníme obsah tam, kde ho používatelia jednoducho nájdu.

Pomáha nám pochopiť logiku a hierarchiu celého systému. Všetky stránky a podstránky sú prioritizované, prepojené a označené. Vďaka tejto mape môžeme zjednodušiť štruktúru IT riešenia. Efektívna práca je našou vizitkou – na projekte Vám nenecháme nič navyše.

Pomôže nám pri tvorbe prototypu ale aj samotného technického riešenia.

Prototyp IT riešenia

v cene

Takto sa bude správať Váš IT projekt

Wireframe prototype

Wireframe je ukážka funkcionality a obsahu webu bez zbytočného rozptýlenia dizajnovými prvkami. Ukazuje kľúčové prvky a ich hierarchiu, nie dizajn.

Na wireframe následne môžeme uskutočniť prvé testovanie s používateľmi, ktoré dokáže odhaliť zádrhely. Vďaka wireframu sme schopní popísať presnú funkcionalitu riešenia a následne vďaka tomu podať tomu adekvátne presnú cenovú ponuku.

+ 620 €
odporúčame

Zistíme, či je IT riešenie a myšlienka Vášho biznisu funkčná

Prototype testing

Sú naše spoločné hypotézy validné? To zistíme na testování prototypu v reálnom čase. Otestujeme funkcionality a samotný biznis model – funkčnosť Vašej myšlienky.

Po vyhodnotení výsledkov testovania spracujeme úpravy pre ďalší prototyp. Výsledkom tejto časti práce je dostať sa do bodu, kedy na prototype už nie je potrebné nič meniť.

+ 890 €

Ako sú na tom menšie časti IT projektu

A/B testing

Pomáha nám ukázať “kto má pravdu”. Dôležité je navrhnúť zmyslupné hypotézy na testovanie a pripraviť ich aj po dizajnovej stránke a tiež získať dostatok respondentov, aby testovanie malo zmysel.

Časť respondentov dostane variant A a časť variant B a pomocou testu vyhodnotíme,ktorý je úspešnejší a ten spracujeme vo finálnom projekte.

Je to o našej spolupráci

Nájdime očakávania, na ktorých sa môžeme zhodnúť

Počas tvorby IT projektu budeme potrebovať počuť Váš názor a spätnú väzbu. V niektorých fázach tvorby sa stanete našim kolegom, bez ktorého názoru sa nezaobídeme. Budeme spolu úzko komunikovať, aby sme prišli 
k želanému výsledku spoločne. Jednoducho, je to o našej spolupráci.

Cenová ponuka

V oranžových poliach sú umiestnené sumy za služby, ktoré pre Váš projekt odporúčame, aby bol kvalitatívne čo najkomplexnejší. Samozrejme, projekt bude fungovať aj bez týchto čiastkových prác. My však vždy myslíme o niekoľko krokov ďalej, aby Váš IT projekt mal mimoriadnu pridanú hodnotu.

Presná cena projektu sa opiera o vstupné dáta

Špecifikácia projektu a cenová ponuka analýzy

Cenová ponuka a špecifikácia projektu môže byť len tak presná, aká bude analýza. Príprava analýzy je dôležitá preto, že odhalíme, aké IT riešenie skutočne potrebujete. Vo finále zaplatíte len za to, bez čoho sa Váš IT projekt nezaobíde. Po zakúpení analýzy projektu Vám bude dokument patriť. Následne Vám vypracujeme špecifikáciu projektu a finálnu cenovú ponuku.

Ste pripravení dostať svoj IT projekt na vyšší level?
1999 €
Analýza firmy a jej prostredia
v cene
Analýza podkladov, prieskum konkurencie
v cene
Analýza štatistík a user journey
v cene
Hĺbkové rozhovory a tvorba KPIs
+ 815 €
+ 180 €
odporúčame
Tvorba persón
+ 180 €
odporúčame
Kreatívne riešenie
v cene
Workshop funkcionalít
+ 160 €
odporúčame
Sitemap
a prototype
v cene
Prototype testing
+ 620 €
odporúčame
A/B testing
+ 890 €

Keď za technológiami stojí cieľavedomé nadšenie

Spoločne vybudujeme niečo veľké

Toto je náš hrubý cenový odhad Vášho projektu. Veríme, že spoločne vybudujeme niečo veľké a Vaše podnikanie bude napredovať. Tešíme sa na spoluprácu a úspešné plnenie cieľov.

Hrubý odhad projektu
od 15 000 €

Meníme návštevníkov na zákazníkov

Tvorba IT riešení pre Vás na mieru

Kontaktujte nášho Konzultanta

Tomáš Ladanyi

tomas.ladanyi@netsuccess.sk