Blížite sa
k Vášmu
IT riešeniu

Tvorba IT riešení pre Vás na mieru

Vitajte v tíme NetSuccess

Od tohto momentu má Váš IT projekt reálne kontúry

Ďakujeme za Váš čas a úsilie pri poskytnutí prvotných informácií. Tieto dáta sú základom, na ktorom môžeme spoločne stavať. Všetko, čo pre Vás vytvoríme, bude založené na zozbieraných informáciách a našich skúsenostiach s používaním najmodernejších technológií.

Sme profesionáli, ktorí sa v IT pohybujú viac ako 
12 rokov. Preto vieme, že softvérový vývoj vyžaduje niekoľko nutných zistení, ktoré budú do celého projektu v rôznych fázach vstupovať. Tieto zistenia vyústia do kľúčovej analýzy. Tá sa stane základom Vášho projektu.

feedback

Váš názor a spätná väzba sú dôležité

Technické detaily nechajte na nás, všetko Vám preložíme do zrozumiteľných slov. Váš názor a spätná väzba však budú pre úspech veľmi dôležité. Otvorená komunikácia pomôže bezproblémovému napredovaniu.

Pravidelne budete dostávať informácie o stave, v akom sa Váš projekt nachádza. Ale aj Váš vstup do projektu je dôležitý. Status napredovania bude postupovať aj v závislosti od Vášho času. Podľa toho prispôsobíme proces tvorby, aby to bolo pre Vás čo najpohodlnejšie.


Kde sa práve spoločne nachádzame?

Proces vývoja Vášho softvérového riešenia


Čo je to vlastne tá analýza?

Tvorba analýzy k Vášmu projektu je alfou a omegou

Analýza projektu je jeho základom. Je to samostatný teoretický dokument, v ktorom dostanete presne popísaný spôsob prípravy, zvolené nástroje a výpočet technológií. Vstupné dáta sa 
v analýze zmenia na konkrétne body, ktoré budú vo finálnom projekte funkčne spracované.

Finálny projekt nie je možné vytvoriť bez komplexnej analýzy.
Vypracovanú analýzu Vášho projektu si môžete kúpiť samostatne.

Analýza projektu je samostatný dokument, ktorý sa po zakúpení stane Vašim výhradným majetkom. Nebojte sa, ak mu nebudete úplne rozumieť. Analýza používa jazyk programátorov a my Vám ho interpretujeme na osobných stretnutiach a pripomienkujúcich rokovaniach. Cenová ponuka analýzy bude závisieť od zahrnutých položiek procesu analýzy projektu.

Proces analýzy projektu:
 1. Samotné technické riešenie
 2. Sitemap + špecifikácia obsahu
 3. Základný wireframe pre každú podstránku
 4. Požadované podklady
 5. Návrh funkcionality dôležitých prvkov
 6. Výskum súčasného riešenia
 7. Spoločne stanovíme KPIs
 8. Ciele a podrobné očakávania od projektu
 9. Persóny – špecifikácia cieľovej skupiny
 10. User stories
 11. Spôsob práce + presná cena

nová webstránka I zhrnutie

Vieme, ako by sa mal správať Váš IT projekt

Ako bude vyzerať web?
 • nový názov, doména aj web
 • prezentačná webstránka – prezentovanie centra a jeho aktivít 
 • Informácie o vyšetreniach, popis diagnostického centra, prístroje, cenník služieb, virtuálna prehliadka, kontakty, dokumenty na stiahnutie, blog
 • modrá a žltá farba, živé moderné farby, ktoré vyjadrujú dôveru a starostlivosť. Tieto farby vhodné pasujú do klinickej tematiky. 
 • minimalistický a moderný dizajn doplnený o vlastné kvalitné fotografie
O firme
 • diagnostické centrum
 • špičkové diagnostické technológie
 • cieľová skupina: Pacienti – neohraničené vekom od detí až po seniorov. Súkromné a fyzické osoby

Cieľ
Získať nové objednávky na vyšetrenia, vytvoriť kvalitný blog pre lekárov 

Takto môže vyzerať Váš IT projekt

Moodboard

Moodboard je koláž plná nápadov a ideí, ktorá vychádza zo zozbieraných dát a určí vizuálny štýl Vášho projektu. Moodboard spolu prekonzultujeme aj z pohľadu Vašich zákazníkov.

Základ každého dobre fungujúceho IT riešenia

Analýza Vášho projektu

v cene

Poďme zistiť, kto ste a čím je Vaša značka v očiach zákazníkov

Analýza Vašej firmy a firemného prostredia

Kto ste? Aby sme dokázali vytvoriť relevantné kreatívne a funkčné riešenie, musíme dôkladne poznať Vaše zameranie, produkty a služby. Potrebujeme vedieť, prečo sa Vaša firma venuje tomuto odvetviu. Prečo by si mali zákazníci vybrať z konkurencie práve vás? Z časti ste nám už odpovedali. Ale v tejto zásadnej analýze pôjdeme ešte hlbšie.

Ako sa k tomu stavajú Vaši zákazníci?

Čo si o Vás myslia všetci ostatní? Zistíme, čo Vašim zákazníkom na súčasnom riešení vadí a čo sa im páči. S čím sa im nepracuje dobre, aký majú dojem 
z Vášho webu a z Vašej firmy ako takej. Postaví to aj vylepšené základy Vašej marketingovej aktivity.

Opierame sa o dáta

v cene
Analýza štatistík

Vyznáme sa v metrikách a štatistikách. Analyzujeme výstupy z analytických nástrojov ako je Google Analytics, heatmaps alebo recordingu správania na stránke. Je nevyhnutné, aby ste tieto nástroje mali implementované v online priestore dlhší čas, aby dáta boli relevantné a použiteľné. V inom prípade sa časovo predĺži tvorba analýzy.

v cene
Analýza podkladov

Pokiaľ už máte vypracované vlastné online riešenie, tak sa naň dôkladne pozrieme. Budeme potrebovať prístupy do systémov a vytvoríme výstupy, ktoré Vám interpretujeme. Podľa dodaných dát vieme analyzovať kvalitu, a tým pádom aj obtiažnosť riešenia. To sa odzrkadlí na cenovej náročnosti.

v cene
Prieskum konkurencie

Koho považujete za konkurenciu? Je to kriticky dôležitá časť celej analýzy. Vďaka hĺbkovému prieskumu konkurencie zistíme, čo robia konkurenti dobre a čím sa môžeme inšpirovať (nie však kopírovať). Zistíme, čoho sa vyvarovať.

+ 815 €
odporúčame
Hĺbkové rozhovory s Vašimi zákazníkmi

Formou hĺbkových rozhovorov zistíme čo Vašim klientom vyhovuje a čo im nevyhovuje. Odhalíme postoje, presvedčenia, túžby, ciele a hlbšie porozumieť, ako vnímajú Váš web a Vašu značku. Vďaka tomu budeme vedieť, aké zmeny bude treba vykonať v novom riešení. Metóda sa podobá sa na dotazník spokojnosti. Nevýhodou oproti nemu je síce väčšia časová a finančná náročnosť, ale odmenou sú o to hodnotnejšie výsledky.

Váš IT projekt bude pre ľudí. Postaráme sa o to.

+ 180 €
odporúčame
Tvorba KPIs

Dobre zvolené ciele sú polovicou úspechu. Spoločne sa pozrieme, aké ciele by nový projekt mal spĺňať. Okrem oblasti IT, sme odborníci aj na marketing. Radi Vám vytvoríme vhodné prepojene s online reklamou, aby sa Váš IT projekt ľahšie dostal do pozornosti ľudí. Výsledkom budú merateľné riešenia, ktoré budú ďalej zbierať dáta.

+ 180 €
odporúčame
Tvorba persón

Vždy budete vedieť, komu smerujete svoje aktivity. Persóny vytvoríme zo štatistík z analytických nástrojov a z prieskumov. Pomôžu nám pri hľadaní vhodných respondentov do hĺbkových rozhovorov ale aj pri tvorbe relevantného obsahu na web.

Zistíme akým tone of voice máme hovoriť, aby sme sa priblížili našej cieľovej skupine. Spoznáme jej správanie a priblížime im Vaše produkty a služby.

v cene
User journey

Potrebujete poznať, ako sa návštevník na Vašom webe správa. My to dokážeme zistiť. Urobil požadovanú akciu bez prekážok? Npr. vložila ten produkt do košíka? Prihlásil sa na odber newslettra?

Zistíme, kde sú prekážky, chyby a ako ich opraviť. Vytvoríme ideálnu cestu používateľa k Vášmu žiadanému cieľu, aby sa splnili želané KPIs. Následne túto cestu otestujeme už na vytvorenom prototype. A to všetko preto, aby sme eliminovali prekážky, ktoré môžu používateľa odradiť od uskutočnenia cieľa.


v cene

Tvoríme šikovné a pekné IT projekty

Kreatívna časť nového riešenia

Dáta premeníme na výstupy. Vďaka predchádzajúcim krokom vieme vyprodukovať súbor kreatívnych riešení pre dizajn, UX aj technické riešenia kopírujúce dizajn.

Predostrieme Vám naše základné nápady, ktoré podľa našich profesionálnyach skúseností a výstupov z analýzy, vylepšia Váš IT projekt a splnia požadované ciele a KPIs. Či sa snažíte znížiť mieru okamžitých odchodov alebo posilniť značku.

Čas, ktorý nám v tomto štádiu analýzy venujete, bude mimoriadne dôležitý. Pekné veci musia byť efektívne 
a zmysluplné. Je dôležité, aby ste mali priestor sa k nim vyjadriť. Vaše nápady a podnety sú vítané.

+ 160 €
odporúčame

Card sorting

Workshop funkcionalít.
S Vami a pre Vás.